• Język
  • Planungsraum
  • Společný plánovací prostor
  • Wspólny obszar planowania ERN
Logo euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Wspólny obszar planowania ERN

Wspólnota będzie się angażowała na rzecz poprawy wymiany informacji oraz transgranicznego komunikowania się, jak również wypracowywania i ogłaszania priorytetów rozwojowych dla obszaru Euroregionu.

Doknywać się to będzie m. in. na podstawie zharmonizowanych planów transgranicznych, wypracowanych w ramach "Wspólnego obszaru planowania ERN".

Koordynacja regionalnego rozwoju przestrzennego w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa (KOREG)

 
  • Tel. Niemcy: +49 3583 57500
  • Tel. Czechy: +420 485 340991
  • Tel. Polska: +48 757676470