• Język
  • Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014 - 2020
  • Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014-2020 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
  • Program Współpracy Saksonia - Czechy 2014-2020
Logo euroregionu Neisse-Nisa-Nysa