• Język
 • Förderfonds
 • Fondy
 • Fundusze wspierania
Logo euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Fundusze wspierania

Programy wspierania

Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, tym większa jest jednak i nasza radość, ponieważ w ramach okresu wsparcia 2007 – 2013 oczekiwać możemy dalszej pomocy europejskiej przeznaczonej na rozbudowę terytorialnej współpracy transgranicznej (Cel 3).

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa uczestniczy w trzech programach:

 • Logo Programm Ziel 3/Cíl 3wzdłuż granicy czesko-saksońskiej przy realizacji
  Programu Cel 3/Ziel 3/Cíl 3 pomiędzy Wolnym Krajem Saksonia a Republiką Czeską

  obszar wsparcia
 • Logo Programm SNPLpo obu stronach odcinka granicznego pomiędzy Saksonią a leżącym po drugiej stronie granicy obszarem polskim przy realizacji
  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

  obszar wsparcia
 • Logo Programm Cíl 3/Cel 3oraz przy realizacji
  Programu Współpracy Transgranicznej pomiędzy Republiką Czeską a Rzeczpospolitą Polską

  obszar wsparcia

Fundusze na realizację małych projektów

Na podstawie ogólnych zasad wsparcia oraz zgodnie z kierunkiem oraz obszarami wsparcia wymienionych wyżej Programów mając na uwadze szczególnie poniższe cele:

 • utrzymanie i intensyfikacje transgranicznej informacji, komunikacji i kooperacji pomiędzy obywatelami, stowarzyszeniami i urzędami na wspólnym obszarze wsparcia oraz
 • wzmocnienie identyfikacji ludności z jej przestrzenią życiową

stworzono Fundusze Małych Projektów.

Wykorzystywane w ramach tych Funduszy środki finansowe zarządzane i rozliczane są na płaszczyźnie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (w części północnej również we współpracy z Euroregionem Sprewa-Nysa-Bóbr). 

Poniżej podano informacje dotyczące obowiązujących regulacji, procedur, punktów kontaktowych i innych:

 • Fundusz Małych Projektów w Programie Polska - Czechy 
  w polskiej oraz czeskiej części Euroregionu Nysa
 • Wspólny Fundusz Małych Projektów w Programie Saksonia – Czechy
  w niemieckiej oraz czeskiej części Euroregionu Nysa
 • Fundusz Małych Projektów w Programie Operacyjnym Polska - Saksonia 2007-2013 
  w niemieckiej i polskiej części Euroregionu Nysa
 • Fundusz Małych Projektów w Programie Operacyjnym Polska - Saksonia 2007-2013
  w niemieckiej części Euroregionu Nysa i polskiej części Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr
 
 • Tel. Niemcy: +49 3583 57500
 • Tel. Czechy: +420 485 340991
 • Tel. Polska: +48 757676470